ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY
školní rok 2022/2023zápis do školy probíhá ve dnech 1. až 20. dubna 2022