ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2022/2023potřebné informace zobrazíte po kliknutí na zelené obdélníky níže

zápis k základnímu vzdělávání (do 1. třídy)

 1. zápis k základnímu vzdělávání se letos týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2015 do 31.8.2016, případně starších s odkladem školní docházky

 2. v následujícím školním roce budou otevřeny dvě 1. třídy po 28 dětech, tzn. přijato bude 56 dětí

 3. zapsání dítěte je povinné i v případě, že dítě (občan ČR) dlouhodobě pobývá v zahraničí

 4. školní docházka a tedy i zápis jsou povinné nejen pro občany ČR, ale také pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů (dále jsou povinné pro cizince mimo EU, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany)

 5. zápis proběhne elektronicky a bez přítomnosti dětí

 6. průběh zápisu se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (viz ZDE), vyhláškou města Ostrov č.2/2020 (viz TADY), směrnicí ředitele školy k zápisu do 1.třídy (viz ZDE) a zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád)

 7. pokyny k zapsání dítěte:

  • od 1. do 20. dubna 2022 kliknete níže na žluté tlačítko a vyplníte požadované osobní údaje

  • nejpozději do 20. dubna 2022 doručíte do školy žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání jedním z níže uvedených způsobů:

   • do datové schránky školy (škola má datovou schránku g99wij3)

   • poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov

   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamsostrov.cz
    (podle správního řádu není možno použít prostý e-mail bez elektronického podpisu)

   • osobně - vhozením do schránky na dveřích do základní školy

  • pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů - v případě, že toto nebude provedeno, žádost je neplatná

  • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku

  • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet nebo nemají k dispozici tiskárnu, kontaktují telefonicky paní sekretářku na telefonu 777661337 kvůli zpřístupnění počítače s internetem a tiskárnou v budově školy

 8. každému zapsanému dítěti bude přiřazeno identifikační číslo - tento číselný kód slouží k identifikaci žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webu školy a dveřích do školy (výsledek zápisu vám bude současně zaslán e-mailem)


odklad povinné školní docházky

 1. informace k odkladu povinné školy docházky jsou uvedené v §37 školského zákona

 2. odklad povinné školní docházky musí doporučit školské poradenské zařízení a odborný lékař či klinický psycholog - obě doporučení je možné odevzdat dodatečně - pokud chodí vaše dítě do naší mateřské školy, vyšetření pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny Karlovy Vary bude provedeno ve škole v dohodnutém termínu

 3. pokyny k vyřízení žádosti odklad:

  • od 1. do 20. dubna 2022 kliknete níže na žluté tlačítko a vyplníte požadované osobní údaje

  • nejpozději do 20. dubna 2022 dodáte do školy žádost o odklad povinné školní docházky jedním z níže uvedených způsobů:

   • do datové schránky školy (škola má datovou schránku g99wij3)

   • poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov

   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamsostrov.cz
    (podle správního řádu není možno použít prostý e-mail bez elektronického podpisu)

   • osobně - vhozením do schránky na dveřích do základní školy

  • pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů - v případě, že toto nebude provedeno, žádost je neplatná

  • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku

  • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet nebo nemají k dispozici tiskárnu, kontaktují telefonicky paní sekretářku na telefonu 777661337 kvůli zpřístupnění počítače s internetem a tiskárnou v budově školy

 4. dítě, kterému je povolen odklad školní docházky, musí povinně nastoupit do předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole)


přijetí dítěte do přípravné třídy

 1. informace k přípravné třídě jsou uvedené v §47 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (viz ZDE)

 2. v následujícím školním roce bude otevřena jedna přípravná třída, tzn. přijato bude 15 dětí (pokud se přihlásí méně než 10 dětí, přípravná třída nemůže být otevřena)

 3. přijetí dítěte do přípravné třídy musí doporučit školské poradenské zařízení - doporučení je možné odevzdat dodatečně

 4. žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy můžete vyřídit společně se žádostí o odklad povinné školní docházky

 5. pokud to školské poradenské zařízení doporučí, může být do přípravné třídy přijato i dítěte, které nemá odklad školní docházky (pozor - přednostně jsou přijaty děti s odkladem)

 6. pokyny k vyřízení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy:

  • od 1. do 20. dubna 2022 kliknete níže na žluté tlačítko a vyplníte požadované osobní údaje

  • nejpozději do 20. dubna 2022 dodáte do školy žádost o příjetí dítěte do přípravné třídy jedním z níže uvedených způsobů:

   • do datové schránky školy (škola má datovou schránku g99wij3)

   • poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov

   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu reditel@zsamsostrov.cz
    (podle správního řádu není možno použít prostý e-mail bez elektronického podpisu)

   • osobně - vhozením do schránky na dveřích do základní školy

  • pokud by bylo podání žádosti učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů - v případě, že toto nebude provedeno, žádost je neplatná

  • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku

  • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet nebo nemají k dispozici tiskárnu, kontaktují telefonicky paní sekretářku na telefonu 777661337 kvůli zpřístupnění počítače s internetem a tiskárnou v budově školy
zapsat dítě do 1. třídy, přípravné třídy
či požádat o odklad školní docházky

(možno od 1. do 20.4.)


VIDEONÁVOD